Comic Health ger patienten makt över situationen

En av de avgörande drivkrafterna i projektet har varit att främja en jämlik vård genom att minimera språkbarriärer.

En av de avgörande drivkrafterna i projektet Comic Health har varit att främja en jämlik vård genom att minimera språkbarriärer. Att få begriplig information om sin sjukdom på sitt eget språk eller på sina egna villkor, exempelvis vid dyslexi, ger patienten bättre kontroll över sin situation.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Det är ett verktyg som ger patienten kunskap och förståelse för vad som händer. Kunskapen är viktig för att kunna ställa frågor. Speciellt när det gäller barn. Det ger en trygghet om de vet vad som ska hända när de kommer till sjukhuset eller varför de skickas runt mellan olika avdelningar, säger Robin Liendeborg, en av idébärarna bakom Comic Health.

Fokus i utvecklingen av verktyget har varit enkelhet. Informationen ska vara lätt att ta till sig och överbrygga både kulturella och språkliga barriärer. Därför har de valt att använda serietidningens uttryck, med korta lättlästa texter till beskrivande bilder. Dessutom har de läst in alla texter så att patienten även kan få texterna upplästa.

Robin Liendeborg ser stora möjligheter med Comic Health.

– Intresset är stort för en fortsatt utveckling. Jag tror att det kan komma till stor nytta, inte bara inom vården utan också inom andra områden som exempelvis Försäkringskassan, Tullverket, Migrationsverket med mera.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan