Handledning skapar trygghet

Kompetensförsörjning Professionssteget, en satsning för att stötta nyutexaminerade sjuksköterskor som inleddes vid Akademiska sjukhuset i Uppsala 2018, har gett sköterskorna trygghet i sin yrkesroll.

Handledning skapar trygghet

Det visar en utvärdering av projektet som nu har gjorts. Satsningen är en av flera liknande i landet där man arbetar med handledning och stöd för den som är ny i jobbet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Bakgrunden till satsningen var att nyutexaminerade medarbetare ofta

Anna Wadenhov, HR-direktör. Foto : Staffan Claesson.

upplevde att det fanns ett glapp mellan universitetsutbildningen och den vardag som sedan mötte dem i yrkeslivet. Ett annat viktigt syfte var att öka arbetsglädje och motivation hos mer erfarna medarbetare genom att ge dem nya roller som handledare åt nyanställda, både vad gäller reflektion och praktisk handledning/yrkesutveckling, säger HR-direktör Anna Wadenhov.

Utvärderingen visar nu att handledningen har skapat trygghet för sjuksköterskorna. Även de erfarna sjuksköterskor som har stått för den har upplevt det hela som positivt, varit glada att deras kompetens har tagits tillvara.

Totalt har runt 300 sjuksköterskor deltagit. 14 av 46 avdelningar inom somatisk vård har infört en eller flera handledarroller.

Utmaningar har funnits, främst att vissa avdelningar har haft svårt med bemanningen och inte har kunnat hålla alla sina vårdplatser öppna. Men en förhoppning är att det här sättet att arbeta ska bidra till en bättre kompetensförsörjning i framtiden.

– På sikt gör Professionssteget att medarbetarna får ökad trygghet i sina yrkesroller och bättre arbetsmiljö vilket kan bidra till att göra det lättare att rekrytera och behålla personal, framhåller Anna Wadenhov.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan