Hoppas rädda fler liv med ny metod vid hjärtstopp

Förbättringsarbete Kan utökad läkemedelsbehandling vid hjärtstopp förbättra patientens överlevnadschanser? Det ska en studie vid Norrtälje sjukhus nu söka svar på.

Hoppas rädda fler liv med ny metod vid hjärtstopp
Frida Lindgren, intensivvårdssjuksköterska, Agnes Burman, sjuksköterska på akutmottagningen, samt Sune Forsberg, överläkare och verksamhetschef, är engagerade i VAST-A-studien på Norrtälje sjukhus.

Hjärtstopp på sjukhus, som innebär att hjärt-lung-räddning påbörjas, är relativt vanligt. På Norrtälje sjukhus inträffar det mellan 40 och 50 gånger per år.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Utöver kompressioner och defibrillering ges också adrenalin för att snabbare få igång patientens cirkulation.

Rädda fler liv

– Det vi nu vill studera är om ytterligare läkemedelsbehandling i samband med hjärtstoppet kan förbättra överlevnadschanserna för fler patienter, säger Sune Forsberg, överläkare på Norrtälje sjukhus och docent i anestesi och intensivvård.

Sune Forsberg är huvudansvarig för studien, som kallas VAST-A och driver den tillsammans med Frida Lindgren, intensivvårdssjuksköterska på Norrtälje sjukhus.

I projektet vill man undersöka om ett läkemedel som innehåller vasopressin och kortison kan förbättra överlevnadschanserna vid hjärtstopp. Vasopressin ökar blodflödet i hjärtat och hjärnan och kortison ökar effekten av det adrenalin som ges i samband med hjärt-lungräddning.

Norrtälje först ut

Tidigare internationella studier har visat att överlevnaden kan öka med liknande läkemedelsbehandling.

Norrtälje sjukhus är först ut i Sverige att testa läkemedlet, tillsammans med Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Även Södersjukhuset i Stockholm kommer att medverka i studien.

– När vi samlat in tillräckligt mycket data, från omkring 150 hjärtstopp, kan det bli aktuellt att vidga studien till resten av Sverige, säger Sune Forsberg.

Om studien

  • Studien kallas VAST-A (VAsopressin, STeriods, Adrenaline).
  • Vasopressin har en kärlsammandragande effekt, samtidigt som det ökar blodflödet i hjärtat och hjärnan. Kortison (STeroids) ges för att öka cirkulationen och effekten av adrenalinet.
  • Frågan om medverkan ställs till de patienter som utifrån sitt allmäntillstånd är förmögna att själva ta beslut om samtycke.
  • Studien omfattar patienter som är eller blir inlagda på sjukhus. Urvalet är män som är 18 år eller äldre och kvinnor som är 50 år eller äldre.
Hämtar fler artiklar
Till startsidan