Innovationsrace gav nya idéer inom cancervården

Att utveckla och testa nya idéer för bättre behandling av cancer. Det var syftet med Akademiskas innovationsrace.

Innovationsrace gav nya idéer inom cancervården

Att utveckla och testa nya idéer för tidig diagnos och bättre behandling av cancer. Det var fokus när drygt 50 medarbetare från Akademiska sjukhuset i Uppsala, biopharmaföretagen Abbvie, Bristol Myers-Squibb och Microsoft möttes strax innan jul. Tillsammans slog de sina huvuden ihop under ett 52 timmar långt innovationsrace.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Morten Kildal, överläkare på Brännskadecentrum och projektledare för Värdebaserad vård på Akademiska sjukhuset.
Morten Kildal, överläkare på Brännskadecentrum och projektledare för Värdebaserad vård på Akademiska sjukhuset.

– Vi jobbar med värdebaserad vård och i våra multiprofessionella team identifieras många förbättringsförslag. I de här mötena dyker det också upp idéer som är out of the box, men i en vardag med full fart är det svårt att ta dem vidare. Vi ville pröva att jobba fokuserat med dessa idéer och få hjälp av aktörer som är experter på saker vi inte kan, berättar Morten Kildal, överläkare på Brännskadecentrum och projektledare för Värdebaserad vård på Akademiska.

Han satt själv med i racets expertgrupp och berättar att tanken också var att se om det går att omvandla modellen för innovationsracet till ett arbetssätt att använda sig av i vardagen. Att bygga upp motsvarande struktur av nätverk och kompetens för innovativa idéer som kommer upp i det dagliga arbetet där kliniker, akademi och näringsliv samverkar. Ett av tio konkreta projekt som racet mynnade ut i handlar just om detta.

– En intressant reflektion är att sju av projekten handlar om digitalisering. Vi är bra på att driva sjukvård och förbättringar i vardagen men det är uppenbart när man sätter sig ner och ska lösa saker att vi behöver hjälp utifrån med digitalisering och att vi behöver hitta arenor där kliniker får tid till att jobba med nätverk som kan de frågorna så att de inte själva behöver dra idén vidare.

Morten Kildal berättar att ett annat projekt handlar om att visualisera operationer av huvud- och halscancer med hjälp av ett tredimensionellt visualiseringsverktyg, likt hologram, för att förbättra kirurgteamens arbete. Flera av projekten handlar också om att samarbeta över gränser, både gällande professioner och mellan sjukvård och primärvård. Många berör också information och stöd till patient och anhöriga för att kunna ge en tryggare vårdresa, exempelvis genom en virtuell kommunikationsplattform.

– Fyra-fem projekt har vi redan börjat arbeta med och nu i januari ska vi träffas och konkretisera hur vi ska gå vidare och utvärdera vad innovationsracet har gett. Inom vissa områden kom de väldigt långt på de 52 timmarna och det finns redan skisser och modeller framtagna, säger Morten Kildal.

Så genomfördes innovationsracet:

* Kliniska medarbetare inom lungcancer respektive huvud- och halscancer från Akademiska och de tre företagen delades upp i två kreativa grupper på cirka 8-10 personer. Deras huvuduppgift var problemlösning, grupperna identifierade problem inom olika tumörtyper och kom med förslag på möjliga lösningar. Utomstående projektledare ledde grupperna som också hade en dedikerad designer som hjälpte dem att visualisera och skapa presentationsmaterial.

* På plats fanns också en expertgrupp med uppgift att vara de kreativa gruppernas kunskapskälla. De fick ta emot frågor från de kreativa grupperna och snabbt leverera svar och fakta.

* På distans fanns globala experter från de tre företagen beredda på att stötta och hjälpa de båda grupperna.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan