Många nya videomöten i psykiatrin i Uppsala

Digitalisering Rädslan för att söka fysisk vård under pandemin möts på allt fler håll med en ökad tillgång till digital vård eller vård per telefon, så även i den psykiatriska vården.

Många nya videomöten i psykiatrin i Uppsala
Åsa Törnkvist. Foto: Akademiska sjukhuset.

I april har psykiatrin vid Akademiska sjukhuset kunnat erbjuda ett rekordstort antal videovårdmöten.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Både patienter och personal har efterfrågat möjligheterna att mötas digitalt och eftersom vi redan tidigare har förberett för en ökning av digitala mötesformer inom psykiatrin gick det fort att införa, säger Åsa Törnkvist, biträdande verksamhetschef för psykiatri på Akademiska sjukhuset i ett pressmeddelande. Appen Min Hälsa är säker och integrerad i vårt journalsystem. Snart har vi förhoppningsvis också en digital lösning för gruppbehandling.

Det finns förstås patienter och tillfällen för vilka videomöten inte är ett alternativ. Vissa patienter möter vårdpersonal för att få läkemedelsutdelning varje dag, andra behöver ett fysiskt möte av andra skäl.

– En kombination av fysiska och digitala besök är nog det optimala för många. Människor har olika behov så det behövs olika lösningar. Vissa vill ha delar av sin psykologiska behandling till stor del via internet och videovårdmöten, inte minst för att slippa en del resor. En hel del medicinuppföljningar kan också ske via telefon eller videovårdmöten.

Åsa Törnkvist gör också bedömningen att vi har en tid framför oss då den psykiska ohälsan kommer att öka, och där sjukhuset kommer att behöva den extra kapacitet man nu har skaffat sig i videovårdmöten.

– Fler kommer att ha psykiatriska behov genom oro och nedstämdhet som en följd av sjukdom, förlust av anhöriga och försörjningsmöjligheter och isolering. Då kommer möjligheten att mötas digitalt vara helt nödvändigt. Förhoppningsvis har både patienter och personal nu upptäckt fördelarna med att också kunna träffas digitalt, så att det blir ett naturligt val för många, säger Åsa Törnkvist.

På Akademiska Sjukhuset var antalet möten per video eller telefon i februari endast nio. I mars hade man ökat dessa till 266 och med drygt en vecka kvar av april var antalet 679 för månaden.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan