”Cancerbehandling bör anpassas efter personlighet”

Sjukvården bör bli bättre på att ta hänsyn till patienternas personlighetsdrag vid behandling av cancer, visar ny forskning.

John Magnus Roos, psykologiforskare vid Göteborgs universitet.
John Magnus Roos, psykologiforskare vid Göteborgs universitet.

Sjukvården bör bli bättre på att ta hänsyn till patienternas personlighetsdrag vid behandling av cancer, visar ny forskning.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det är John Magnus Roos, psykologiforskare vid Göteborgs universitet, som undersökt hur psykosociala faktorer påverkar hur patienter hanterar sin sjukdom efter en cancerdiagnos. Resultatet visar att människor som är ängsligare till sin natur behöver mer stöd från sjukvården och sin omgivning.

– De försöker att fly från verkligheten, de avviker oftare från behandlingen och följer inte läkarens råd i lika stor utsträckning som andra patienter.

Han menar att läkare tenderar att se cancer som en uteslutande fysisk och medicinsk företeelse, där alltför lite fokus läggs på de psykosociala aspekterna.

Enligt John Magnus Roos behövs mer forskning som följer patienter över tid.

– Idag tittar vi på geografiska och socioekonomiska skillnader när det gäller exempelvis andelen cancerdiagnoser eller behandlingsföljsamhet. Om sjukvårdens mål är att människor ska överleva kan vi vinna mycket på att även titta på psykologiska skillnader, säger han.

De patienter som har bäst förutsättningar att hantera sin cancerdiagnos och följa sin behandling är de som har har en hög grad av upplevd prestationsbenägenhet, det vill säga att de är tävlingsinriktade, enligt undersökningen.

John Magnus Roos menar att det inte borde vara svårt för sjukvården att se om sina rutiner vid cancerbesked och behandling.

– Ett alternativ är att låta en psykolog medverka inledningsvis, och i den mån det behövs fungera som stöd under behandlingen, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan