Projektet Trygg hemgång – patienten i centrum ger nya infallsvinklar

Projektet Trygg hemgång – patienten i centrum ger nya infallsvinklar

2015 startade projektet Trygg hemgång med syfte att Karlstad kommun och landstinget i Värmland bättre ska samverka för att säkerställa en hemgången för patienten. Önskan om samarbete kom från kommunen som ville testa så kallade hemtagningsteam för att förbättra vårdplaneringen. Två avdelningar på Karlstad sjukhus har deltagit i projektet, en medicin och en ortopedavdelning. Och projektet har använt sig av ramarna för standardiserad utskrivningsprocess men med fokus på hur just hemtagningteam kan arbeta. Även här är den största vinsten just mötet mellan medarbetare från sjukhus och kommunen, menar projektledare Marie Banck.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

mariebanck

– Ofta saknas förståelse för och kunskap om varandras olika arbete och behov. Förståelse och samtycke är viktigt för att underlätta utskrivning och hemsjukvård. Det är särskilt viktigt att sjukhuspersonal ger samtycke i rätt tid så att medarbetare från kommun kan gå in tidigt i processen.

Marie Banck nämner att projekttiden var relativt kort och hemtagningsteamet nu vill jobba vidare med fler vårdavdelningar. Resultaten de sett är än så länge är av mjuk karaktär, patienterna känner sig trygga och välinformerade.

– Det händer saker när man sätter sig ned och börjar prata med varandra. Och särskilt när man sätter patienten i centrum och jobbar för att underlätta för patienten och inte bara ser skillnader i lagar och pengar som avgörande för arbetet. Till exempel tog hemtagningsteamet upp att sjukhuset gör inställningar på patientens rullstol som de använder på avdelningen, sedan åker de hem och ska börja om med en ny rullstol, när det kanske är enklare att ta med den redan anpassade.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan