Reginalt kunskapscentrum om smärta

Reginalt kunskapscentrum om smärta

Smärtcentrum på Östra Sjukhuset, som tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, blir ett regionalt kunskapscentrum för avancerad smärtsjukvård i Västra Götalandsregionen. På Smärtcentrum arbetar man sedan tidigare med tvärprofessionella team.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Beslutet att bygga vidare på en väletablerad och fungerade verksamhet kommer att förbättra smärtvården i regionen. På Smärtcentrum finns en samlad och unik kompetens om smärta. Patienter med långvarig smärta möts i vården ofta med okunskap, och som Sahlgrenska Universitetssjukhusets enda öppenvårdsmottagning för patienter med långvarig smärta uppfattas vi som den sista utposten för de mest komplicerade fallen i Västra Götaland och Halland, säger Olaf Gräbel, vårdenhetsöverläkare Smärtcentrum (bilden) i ett pressmeddelande.

I och med beslutet blir Smärtcentrum ett komplett kompetenscentrum med de samtliga tre uppdrag som finns inom den specialiserade smärtvården; akut-, cancer- och långvarig smärta.

– Förra året hade vi ungefär 3 500 besök av patienter med långvarig smärta. Vi arbetar med patienten i tvärprofessionella team – smärtsjuksköterska, fysioterapeut, psykolog och specialistläkare. Fokus i behandlingen ligger på att lindra symtom, och förbättra funktion och livskvalité, säger Olaf Gräbel.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan