Snabbtester till privatpersoner erbjuds trots myndigheters avrådan

Flera privata vårdgivare gör nu reklam för snabbtester för antikroppar mot det nya coronaviruset. I Stockholm får privatpersoner reklam via bland annat Facebook från MobilaDoktorn.se som erbjuder sig att utföra snabbtest i hemmet.

Snabbtester till privatpersoner erbjuds trots myndigheters avrådan
Bild: Pixabay.

– Vi har sedan tidigare ett öppet tillsynsärende för tester av den här typen, berättar Anna Lundgren, samordnare för medicinteknik vid Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Det gäller den tidigare uppmärksammade Hedda Care. Det kan absolut tänkas att vi kommer att utöka tillsynen på det här området.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Tillsynen av medicinteknik av den här typen är aningen komplicerad. Läkemedelsverket har tillsyn över själva produkterna, IVO kring hur de används av vårdgivare och Folkhälsomyndigheten står för de allmänna rekommendationerna kring vilka som bör testas.

Även självtester har erbjudits på den svenska marknaden, men dessa har förbjudits – hittills sex stycken – av Läkemedelsverket.

Självtester är snabbtester där en lekman förväntas läsa av det själv. I förra veckan ändrade Läkemedelsverket ett totalt förbud för ett av dessa tester, så att det nu är tillåtet för vårdpersonal att använda som snabbtest.

– Om ett snabbtest säljs som självtest är kraven mycket högre, förklarar Ewa-Lena Hartman, gruppchef på enheten för medicinteknik på Läkemedelsverket. Självtester ska precis som snabbtester ha en CE-märkning från tillverkaren, men utöver det också vara granskade av ett godkänt anmält organ inom EU.

En vårdgivare förlitar sig inte på bara ett snabbtest för diagnos, fortsätter hon. Resultatet måste kompletteras med en undersökning och bedömning av symptom som patienten har eller har haft. Patienten måste också få ett tydligt besked av vad testet faktiskt visar på och hur tillförlitligt det är.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar idag inte testning med snabbtest för privatpersoner. Testerna anses inte tillräckligt kvalitetssäkrade, och idag vet man ännu inte hur länge en eventuell immunitet mot covid-19 varar.

– Det är mycket viktigt att de som utför tester och analyser gör det på ett patient- och kvalitetssäkrat sätt och har en tydlig kommunikation vad det gäller testets prestanda och innebörden av testresultatet, säger Karin Tegmark Wisell, överläkare och avdelningschef på Folkhälsomyndigheten på myndighetens webbsida.

I en ny nationell strategi för tester som publicerades förra veckan skriver myndigheten att man behöver kvalitetssäkrade serologiska tester för att framöver kunna dra mer säkra slutsatser. För att kvalitetssäkra testerna krävs ett omfattande material av prover från personer som genomgått sjukdomen med olika grader av symptom och även jämförelsematerial från personer som inte genomgått sjukdomen.

Förutom de relativt nya snabbtesterna, som ger svar inom en halvtimma, har man inom vården hittills använt tester som analyseras i ett laboratorium för att finna antikroppar hos personal.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan