Vårdchefer vill ha bättre förutsättningar för att leda

Rapport Bättre samverkan mellan privat och offentlig vård, tydligare krisledarskap och större handlingsfrihet i förhållande till det politiska ansvaret. Det är vårdchefernas recept på hur vi kan stå bättre rustade inför nästa pandemi.

Vårdchefer vill ha bättre förutsättningar för att leda
Jenny Wibacke, ordförande i branschföreningen LiVO.

Pandemin innebar en extrem ansträngning för hälso- och sjukvårdens anställda. I en ny rapport från Ledarna inom Vård och Omsorg, LiVo, delar chefer i hälso- och sjukvården med sig av sina lärdomar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– De lärdomar som drygt tusen vårdchefer drar av att leda verksamhet under en brinnande pandemi är väsentliga för att samhället nästa gång ska slippa de tuffa efterdyningar vi nu står mitt upp, säger Jenny Wibacke, ordförande i LiVO i en kommentar till rapporten.

Stora efterföljande konsekvenser

I rapporten har 1 245 vårdchefer beskrivit vilka konsekvenser pandemin fick för verksamheterna och vilka lärdomar för framtiden de gjort.

De konstaterar att vården klarade av de akuta faserna av pandemin. Men de efterföljande konsekvenserna är mycket allvarliga.

Det handlar om personalbrist på grund av toppnoteringar i sjukskrivningar, uppskjuten vård, risker i patientsäkerheten och problem med kompetensförsörjningen.

Hur kan vi då förhindra att nästa kris blir lika påfrestande för vården och därmed får de stora konsekvenser vi nu ser?

Så här svarar vårdcheferna:

  • Bättre samverkan mellan privat och offentlig vård. I den frågan anser bara en fjärdedel av cheferna att det fungerat bra eller mycket bra.
  • Tydligare krisledarskap. I 131 av de 512 fritextsvaren nämner vårdcheferna tydlighet i någon form. Det kan handla om tydligare information, roller, rutiner, mandat och ansvar.
  • Större handlingsfrihet i förhållande till det politiska ansvaret. Drygt 4 av 10 chefer tycker inte att de haft handlingsfrihet.

– En viktig slutsats är också att arbetet kan organiseras på ett bättre sätt. För att mildra konsekvenserna av framtida kriser krävs förbättrade förutsättningar för chefer att leda: mindre personalgrupper, en renodling av chefernas arbetsuppgifter och fungerande stödfunktioner, säger Jenny Wibacke.

Läs hela rapporten: Att leda sjukvård i pandemi

Hämtar fler artiklar
Till startsidan