Vässar vårdens informationssystem

Innovationsmyndigheten Vinnova finansierar två nya projekt med totalt 22 miljoner kronor för att påskynda digitaliseringen i vården.

Vässar vårdens informationssystem

Innovationsmyndigheten Vinnova finansierar två nya projekt med totalt 22 miljoner kronor för att påskynda digitaliseringen i vården. Satsningen är en del av regeringsuppdraget digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Den stora utmaningen inom vården idag är att vårdens informationssystem inte är kompatibla. Exempelvis finns det fem journalsystem och tre omsorgssystem som är dominerande, och till dessa kopplas andra mindre system, vilket gör att det finns en flora av unika och inkompatibla informationssystem, säger Linda Swirtun på Vinnova.

Tanken med de två projekten är att hitta lösningar som underlättar standardiseringen, så att olika system kan kommunicera med varandra, och att tillgängliggöra data.

– Det ena projektet ska bistå arbetet med att upphandla ett gemensamt journalsystem i 3R, för att säkra att man tillvaratar intressen som exempelvis öppna standarder.

Det andra projektet handlar om att ta fram ett ramverk av standarder för vårdens informationssystem.

– Att hitta ett gemensamt ramverk av standarder är en viktig förutsättning för att vi ska kunna knyta samman olika system. Det är viktigt för personalen, men även för patienter, den kliniska forskningen och innovationskraften inom svenskt näringsliv. Kompatibla och öppna system gör det lättare att hitta nya lösningar som utvecklar vården och kan dessutom leda till nya exportmöjligheter för svenska företag, säger Linda Swirtun.

Projekten pågår under våren och den 30 juni ska regeringsuppdraget rapporteras.

Läs mer om satsningen här.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan