AI kan underlätta bedömning av bröstcancer

Forskning Vissa typer av bröstcancertumörer kan vara svåra att bedöma. Nu har forskare vid Karolinska Institutet utvecklat en metod där man använder AI för att ställa en mer exakt diagnos.

AI kan underlätta bedömning av bröstcancer
AI kan ge en mer kvalitetssäker bröstcancervård. Foto: Adobe Stock

I Sverige drabbas ungefär 9 000 kvinnor varje år av bröstcancer. Många gånger är det svårt att bedöma tumören, vilket gör att patienter antingen får för mycket, eller för lite cellgifter.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Detta problem har forskare vid Karolinska Institutet nu hittat en lösning på.

Ökar kvaliteten i bedömningen

Forskarna har tränat upp en AI-modell att känna igen särdrag i högupplösta digitala mikroskopibilder från patienter klassificerade med lågrisktumörer och högrisktumörer. Modellen kan därmed hjälpa läkare att bedöma bröstcancertumörer och förutse risken för återfall.

Konkret innebär det en mer individanpassad behandling för den stora grupp bröstcancerpatienter som har mellanrisktumörer.

Ser mer än det mänskliga ögat

– Det är fantastiskt att man med hjälp av modern AI-teknik, så kallad djupinlärning, kan utveckla modeller som inte bara reproducerar vad specialistläkare gör idag, utan faktiskt extraherar information bortom vad det mänskliga ögat kan urskilja, säger Mattias Rantalainen, en av forskarna bakom studien.

Studien är baserad på ett omfattande material med mikroskopibilder från över 2 800 tumörer. Metoden är ännu inte redo för kliniskt bruk. Forskarna kommer nu att utvärdera metoden ytterligare och målsättningen är att en produkt ska finnas ute på marknaden under 2022.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan