Brukarerfarenhet testas på flera håll

Med inspiration och lärdom från England och Nya Zeeland driver Nationell samverkan för psykisk hälsa ett treårigt projekt om certifierade stödpersoner med egen erfarenhet av psykiatrisk ohälsa och återhämtning, så kallade peer supporters.

Med inspiration och lärdom från England och Nya Zeeland driver Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH, ett treårigt projekt om certifierade stödpersoner med egen erfarenhet av psykiatrisk ohälsa och återhämtning, så kallade peer supporters. Västra Götaland, Stockholm, Skåne och Västerbotten är involverade.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Projektledare Sonny Wåhlstedt berättar att internationell forskning visar på kortare och färre vårdtider för patienterna, minskad självstigma och högre tro till sig själva. Det visar också att de anställdas attityder till patienter och brukare påverkas positivt.

– Vi har hållit i utbildningar för både peer supporters men också verksamhetens personal för att de ska förstå betydelsen av de nya tjänsterna och veta hur de nya medarbetarna ska integreras på arbetsplatsen. I Västra Götalandsregionen är tio peer supporters anställda idag och två väntar på att en nya avdelning ska starta. De andra tre länen är på gång.

Peer supportrarna får handledning och stöd både på sin arbetsplats och via nätverket, de har även en Facebooksida tillsammans med medarbetare i Nottingham i England där metoden används länge och framgångsrikt inom psykiatrin, för att dela erfarenheter, utmaningar och tips. Projektet avslutas 2018 och följs av forskare vid Lunds universitet.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan