Mediebilden kan påverka rekrytering av sjuksköterskor

Hur ska landsting och kommuner bli mer attraktiva som arbetsgivare samt behålla sin befintliga personal? det undersöker forskningsprojektet Välkom.

Helena Blomberg, forskare i sociologi vid Mälardalens högskola.
Helena Blomberg, forskare i sociologi vid Mälardalens högskola.

Kompetensförsörjningen är en av sjukvårdens största utmaningar. Hur ska landsting och kommuner bli mer attraktiva som arbetsgivare samt behålla sin befintliga personal? Det undersöker forskningsprojektet Välkom, Välfärdssektorns långsiktiga kompetensförsörjning.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

En del av studien fokuserar på medias rapportering av sjuksköterskor. Syftet är att synliggöra vilka konsekvenser den mediala bilden kan ha för rekrytering av vårdpersonal.

– Mediebilden blir en typ av sanning som påverkar de som är på väg in i yrket och de som redan befinner sig där. Man ser det som är negativt och frågar sig om man ska stanna kvar eller inte, säger Helena Blomberg, forskare i sociologi vid Mälardalens högskola.

Hon har studerat artiklar om resursbristen i vården som skrivits de senaste fem åren. Det mest slående resultatet är hur ansvarsfrågan lämnas därhän, menar hon.

– I nästan samtliga fall där det rapporteras om kompetensförsörjningen av sjuksköterskor handlar det om att sjukhusledningen säger att problemet är en politikerfråga, och politikerna i sin tur hävdar att det är en ledningsfråga.

Ytterligare en framstående del i studien är vilka ord som används. ”Sjuksköterskor flyr” eller ”sjuksköterskekrisen” är vanliga termer, något som Helena Blomberg kallar för naturmetaforer.

– Dessa tyder på att läget är oundvikligt, att det är något vi inte kan stoppa. Reproducerar man den sanningen, att det är något som pågår bortom oss själva, så kommer vi aldrig hitta en lösning.

Även ordet ”bristvara” är vanligt förekommande, något som tyder på att yrkesgruppen kan uppfattas som utbytbar.

Hon konstaterar att politiker och ledare behöver reflektera kring vilka ordval de använder när de uttalar sig, och synliggöra sjuksköterskors kompetens på ett annat sätt, som ger dem större värde.

– Det kommer i förlängningen få betydelse för rekryteringen.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan