Minskar kejsarsnitt med struktur

Regeringen satsar 530 kronor på att stärka kvinnosjukvården. I Linköping har man jobbat aktivt med att minska andelen kejsarsnitt, och lyckats halvera dem.

Minskar kejsarsnitt med struktur
Marie Blomberg, förlossningsöverläkare på kvinnokliniken i Linköping.
Marie Blomberg, förlossningsöverläkare på kvinnokliniken i Linköping.

Regeringen satsar 530 kronor under fyra år för att stärka kvinnosjukvården, förlossningsvården är en av de områden som prioriteras. I Linköping har man jobbat aktivt med att minska andelen kejsarsnitt, och lyckats halvera dem.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Marie Blomberg, förlossningsöverläkare på kvinnokliniken i Linköping, ligger bakom satsningen. Hon menar att man tidigare gjorde ingrepp, som kejsarsnitt eller använde sugklocka när det inte behövdes.

–  Det handlade om okunskap, rädsla och en tradition av att inte ifrågasätta sina metoder. Alla ingrepp har en baksida och kan medföra komplikationer, säger hon.

Men hon påpekar också att ingreppen i vissa situationer är livsavgörande och ska då användas.

På kvinnokliniken i Linköping har man jobbat i tio år för att skapa en kultur av kompetens och struktur inom förlossningsvården. Fokus har bland annat legat på att få personalen att jobba på toppen av sin kompetens, något som är viktigt bland annat med tanke på barnmorskebristen. Därför finns en arbetsledare på plats vid varje pass, som styr arbetet i rätt riktning och fungerar som en mentor för de nyare medarbetarna. Varje morgon samlas teamet, med läkare och barnmorskor, och går igenom strukturerna för dagen. Dessutom har de forum där de dagligen diskuterar och utvärderar patientfall.

– Dessa moment har påverkat attityderna på avdelningen mycket, det är viktigt att vi  har en förståelse för varandra över yrkeskategorier för att det ska fungera.

Ytterligare en framgångsfaktor har varit att förlossningskliniken kommunicerar direkt till de som ska föda, istället för att mödravården gör det.

– Varje månad anordnar vi storföreläsningar där barnmorskorna på avdelningen informerar om vårt arbetssätt och varför vi vill undvika kejsarsnitt. Det skapar en trygghet hos de blivande föräldrarna.

Idag har avdelningen hälften så många kejsarsnitt som när satsningen startade.

– Och det föds inte fler barn med syrebrist, påpekar Marie Blomberg.

Tips för hållbar förbättring: 

– Alla medarbetare ska vara delaktiga och medvetna om arbetssätt och mål. ”Vad säljer vi i vår kiosk?” brukar vi använda för att påminna oss.

– En enad ledning som står bakom förändringarna.

– Se till att etablera arbetskulturen hos personalen, exempelvis genom utbildning för nyanställda, så att den lever kvar även om chefen försvinner.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan