Nu ska alla erbjudas graviditetsenkäten

Förlossningsvård Under två år ska kvinnor som väntar och föder barn få ge sina synpunkter på hela vården i samband med både graviditet och förlossning. Graviditetsenkäten lanseras nu i oktober över hela landet.

Nu ska alla erbjudas graviditetsenkäten
Foto: Pixabay.

Hittills har kvinnor fått svara på en enkät i samband med BB-vistelsen. Med en bredare enkät hoppas SKR också få ett bredare grepp om hur hela upplevelsen av vård och omhändertagande före och efter förlossningen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Alla kvinnor och deras familjer ska känna sig trygga hela vägen – före, under

Fredrik Lennartsson. Foto: SKR.

och efter graviditet. Vi behöver därför kvinnornas röster i det fortsatta utvecklingsarbetet. Med den kunskap vi får kan vi arbeta ännu bättre för en tryggare vård, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Enkäten nås via 1177 och SKR, som har tagit initiativet, vill ha svar från kvinnorna vid tre tillfällen – i graviditetsvecka 25, åtta veckor efter förlossningen och ett år senare.

Graviditetsenkäten är en fortsättning på det nationella arbetet med att utveckla och förbättra förlossningsvården och kvinnors hälsa. Under 2020 ska 937 miljoner kronor fördelas för detta ändamål till regionerna. Enkäten har pilottestats i Region Skåne och Region Halland i början av 2019.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan