Regeringen vill granska postcovidvården

Postcovid Regeringen vill nu kartlägga regionala skillnader i postcovidvården med särskilt fokus på barnen. Svenska Covidföreningen välkomnar uppdraget och hoppas att de får möjlighet att bidra med sina medlemmar erfarenheter.

Regeringen vill granska postcovidvården
Utredningen ska titta extra noga på vård som erbjuds barn med postcovid. Foto: Adobe Stock

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har fått regeringens uppdrag att kartlägga regionala skillnader i vård och omsorg av patienter med så kallad postcovid. Det är patienter som har kvarstående eller sena symptom till följd av genomgången covid-19-infektion.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Vården ska vara jämlik

Uppdraget ska fokusera på hur man tar tillvara patienternas olika behov med utgångspunkt i att vården ska vara jämlik i hela Sverige. Särskilt tyngd läggs vid vård för barn med postcovid. Det är en grupp som enligt Barnombudsmannen drabbats mycket hårt av pandemin.

Svenska Covidföreningen har länge slagit larm om ojämlikheterna och barnens utsatthet. De välkomnar nu regeringens initiativ.

Åsa Kristoferson Hedlund, ordförande Svenska Covidföreningen.

– Som patientorganisation vet vi redan att det finns stora regionala skillnader i vården, så det är otroligt välkommet att frågan utreds under det kommande året. Samtidigt hoppas vi att Sveriges regioner tar tillvara möjligheten att samarbeta och lära av varandra redan idag, säger Åsa Kristoferson Hedlund, ordförande i Svenska Covidföreningen.

Vill bidra i kartläggningen

Uppdraget ska genomföras i samverkan med Socialstyrelsen. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys förväntas även hämta in synpunkter från huvudmän inom hälso- och sjukvården samt andra relevanta aktörer.

– Som patientorganisation ser vi fram emot att få bidra med våra medlemmars erfarenheter, säger Åsa Kristoferson Hedlund.

Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 3 oktober 2022.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan