Granskning av schemat löste bemanningen

Ortopedkliniken i Norrköping har minskat andelen hyrpersonal och har inte längre några rekryteringsproblem. Långsiktigt arbete med fokus på schemat är bakgrunden.

Granskning av schemat löste bemanningen
Annika Karlaryd, vårdenhetschef, Region Östergötland.
Annika Karlaryd, vårdenhetschef, Region Östergötland.

Ortopedkliniken i Norrköping har minskat andelen hyrpersonal och har inte längre några rekryteringsproblem. Långsiktigt arbete med fokus på schemat är bakgrunden.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Det handlar om att i grunden förstå hur schemaläggningen påverkar individen. Vi har granskat varje del av schemat noggrant och satt upp tydliga regler och rutiner, säger vårdenhetschef Annika Karlaryd.

Bland annat identifierade man kostnader på två miljoner kronor på extrapersonal varje år.

– Det motsvarar fyra tjänster, så vi anställde ordinarie personal istället. Det är bättre för kontinuiteten.

En stor utmaning var nattarbetet. Sjuksköterskorna gick tidigare på ett schema som sträckte sig över en femveckorsperiod under vilken alla jobbade några nätter var. Intervjuer med sköterskorna visade att det fanns för lite tid till återhämtning och att de upplevde att de missade rutiner på avdelningen; möten, utbildningar och utvecklingsarbeten.

Efter en omstrukturering har man istället schemalagt sjuksköterskorna så att de nu jobbar sammanhängande, antingen natt eller dag, under hela schemaperioden. Varje nattsköterska jobbar färre timmar per vecka och har även 10 timmar per schemaperiod avsatt för valfri återhämtning.

Satsningen på nattschemat har pågått sedan årskiftet och en utvärdering kommer att genomföras i höst, men enligt Annika Karlaryd är personalen nöjd. Sammantaget har satsningarna på schemaläggning, som pågått sedan 2008, gjort att personalomsättningen minskat och tryggheten inför hektiska perioder ökat.

– Personalen är det viktigaste verktyget kring patienten, det är viktigt att vara lyhörd för var det finns problem och lösa dem innan de blir för stora.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan