Kol-patienter driver förbättring i Eskilstuna

Förra veckan släppte Socialstyrelsen nya nationella riktlinjer för astma och kol. I Södermanlands läns landsting har man länge jobbat framgångsrikt med införandet av evidensbaserad kunskap till klinisk praxis.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Vårdcentralen City i Eskilstuna har ett kol-team där läkare, sjuksköterska och sjukgymnast utgör kärnan och en dietist, arbetsterapeut, kurator och psykolog finns vid behov.

Under ett års tid har vårdcentralen, på uppdrag av socialdepartementet, drivit projektet Kroniskt engagerad med fokus på patienter med astma och kol. Projektgruppen bestod av vårdpersonal och kol-patienter, som tillsammans med ett tjänstedesignföretag successivt mejslade fram förbättringsförslag.

– Vi intervjuade kol-patienter om vad de tyckte om primärvården, sedan arrangerade vi workshops där vi diskuterade vad som kommit fram under intervjuerna och tog därefter fram förslag på förändringar.

Patienterna bjöds återigen in för att hjälpa personalen att prioritera bland förslagen.

– Det som var gemensamt var att patienterna saknade information om sin sjukdom, att de ville träffa andra patienter med kol och att de ofta kände sig bortprioriterade av sjukvården och lämnade med sin sjukdom.

Baserat på informationen har man tagit fram fyra förbättringar som man infört i det ordinarie arbetssättet på vårdcentralen.

Läs mer om förbättringarna här.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan