Så drabbade pandemin sjuksköterskorna

Arbetsmiljö Mer än var fjärde sjuksköterska drabbades av stress och utmattning under pandemin. Och dubbelt så många drabbades av depression eller ångest.

Så drabbade pandemin sjuksköterskorna
Arbetsrelaterade diagnoser ökade markant under pandemin. Foto: Adobe Stock

Det visar en ny studie vid Högskolan Kristianstad. I studien har Cicilia Nagel som är universitetsadjunkt i omvårdnad vid Högskolan Kristianstad studerat arbetsrelaterade diagnoser inom mental ohälsa, som ångest, depression, utmattning och stress.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vi ville undersöka sambandet mellan olika faktorer i sjuksköterskornas arbetssituation före och under covid-19-pandemin, berättar hon.

Påverkade av stress och hög arbetsbelastning

Resultaten visar att sjuksköterskornas arbetsrelaterade diagnoser ökade markant under pandemin:

Sjuksköterskor med diagnos på utmattning och/eller stress

  • 2017: 8,1 procent
  • 2020: 26,4 procent

Sjuksköterskor med diagnos på depression och/eller ångest

  • 2017: 5,3 procent
  • 2020: 10,2 procent

– Vi fann även att brist på glädje i det dagliga arbetet, en ökad arbetsbelastning och brist på stöd från kollegor hade en ökad association med arbetsrelaterad ohälsa.

Kan leda till bristande kvalitet

I en tidigare studie som Kvalitetsvård skrivit om konstaterar Cicilia Nagel att pandemin innebar en rad utmaningar för sjuksköterskorna när det gäller psykosociala, etiska och organisatoriska frågor.

Cicilia Nagel förklarar att tidigare forskning har visat att sjuksköterskors mentala ohälsa leder till en bristande kvalitet på omvårdnad.

Genom att kartlägga vilka arbetsrelaterade faktorer som har direkt inverkan på sjuksköterskornas mentala hälsa hoppas hon att resultaten kan höja kvaliteten på omvårdnaden och därmed få fler sjuksköterskor att vilja stanna i yrket.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan