Så gör du verklighet av din idé

Innovation Prylar, tjänster eller nya sätt att arbeta – för att klara vårdens utmaningar behöver vi innovationer. Har du en idé som du går och grunnar på? Annika Kärnsund vid Region Västmanland ger tips på hur du kan ta din idé vidare.

Så gör du verklighet av din idé
– Vården är komplex. Därför är det viktigt att jobba i team där man hjälps åt att se helheten, säger Annika Kärnsund, Centrum för innovation, forskning och utbildning i Region Västmanland.

Annika Kärnsund är sjuksköterska och har jobbat med innovationer i vården sedan 2015 då hon fick möjlighet att vara med och starta upp innovationsverksamheten i Region Västmanland.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Innan dess hade jag jobbat som forskningsassistent vid centrum för klinisk forskning och att gå in som projektledare var helt nytt för mig. Samtidigt hoppades jag att jag skulle kunna bidra med mitt perspektiv som sjuksköterska i det arbetet, berättar hon.

Katalysator för nya idéer

Innovationsverksamheten i regionen fungerar som en katalysator för nya idéer. De kan ge hjälp och stöd för idéer att växa och utvecklas och är även en viktig länk mellan användarna i vården och de som utvecklar nya lösningar. Region Västmanland uppmuntrar innovationer och är också till 49 procent delägare i Almi som hjälper företag att utvecklas.

Användare testar bärbar kamera som är tänkt att användas av mobila team.

– Vi jobbar tillsammans med andra, för att inte dubbeljobba. Vår personal kan bidra med att utveckla idéerna ur användarnas perspektiv och Almi blir en bra samarbetspartner när det handlar om att ta fram affärsmodell och utveckla idén ur ett företagsperspektiv, förklarar hon.

Till Centrum för innovation, forskning och utbildning kommer både innovatörer utifrån som vill testa sina idéer i vårdmiljö, men även medarbetare inifrån verksamheten som bär på egna nya lösningar.

– Det är värdefullt att få hjälp att bolla sin idé och få råd för hur man kan ta sin idé vidare, förklarar Annika Kärnsund.

Hjälp att testa sin idé i vårdmiljö

Innovationer kan handla om allt ifrån tekniska lösningar och prylar till tjänster och processer. Många gånger handlar det om nya sätt att kombinera saker, eller att lösa utmaningar mellan sjukvården och patienternas vardag.

När företag kommer med en idé till Centrum för innovation, forskning och utbildning kan de få hjälp att testa sin idé i vårdmiljö hos de som är tänkta att använda lösningen. Har man tänkt rätt? Finns det saker som användarna ser som utvecklarna inte tänkt på?

– Det kan vara funktionskrav som att tyget på en produkt måste kunna steriliseras, eller en så enkel sak som färger. Inom vården betyder blått rent och rött smutsigt, till exempel. Att få komma ut i en verksamhet, förklara sin idé och få direkt respons på hur användarna vill ha det är enormt värdefullt i innovationsprocessen.

Viktigt att testa sin lösning

Annika Kärnsund berättar om ett exempel där ett företag utvecklat ett headset med kamera som är tänkt att användas av mobila team hemma hos patienter. Idén möjliggör för vårdpersonal att filma och få hjälp med beslut när de är ute hos sina patienter. Med kameran på huvudet är händerna fria samtidigt som man filmar.

I ett användartest kommenterade användarna att headseten inte satt bra på huvudet, de gled omkring och var i vägen. Dessutom var de inte anpassade för personer med mindre huvud. Företaget tog fasta på förslagen från personalen och utvecklade ett nytt headset.

– Det är ett bra exempel på hur viktigt det är att testa sina lösningar på användarna, berättar Annika Kärnsund.

Länk mellan vården och tekniken

På samma sätt kan det vara bra att bolla sin idé mot andra – är det bara jag som tycker att min idé är en bra lösning. Finns det andra sätt att se på saken?

– Här kan det vara bra att ta hjälp av exempelvis ett innovationscentrum om det finns. Där kan du få möjlighet att bolla och problematisera din idé utan risk för att någon annan snor den.

Som sjuksköterska har Annika Kärnsund en bra insikt i hur vården fungerar, vilket är en stor fördel i arbetet med innovationer. Sjukvården är omgiven av en rad lagar och regler som man som innovatör behöver ha koll på, men hon kan även bidra med vårdens perspektiv genom att ställa de rätta frågorna och se hur idén ibland kan ha ett bredare användningsområden än den som utvecklat lösningen själv tänkt på.

Men framför allt är hon en viktig länk mellan vården och tekniken.

– Jag blir som en tolk som översätter mellan tekniska och vårdiska och hjälper på så vis de olika världarna att mötas, förklarar hon.

Team där alla har olika perspektiv

Men det som är allra viktigast när det handlar om att ta en idé vidare är att omge sig med ett bra team, gärna med olika bakgrund, kompetens och erfarenheter. Att kunna vrida och vända på idéerna med sina olika perspektiv är helt avgörande för att tillsammans se en helhet.

En smart lösning kanske är mer komplex än man först tänker sig. En teknisk lösning som till exempel gör att patienter inte behöver komma in på sjukhuset för att få vård är perfekt ur specialistvårdens perspektiv. Men den kanske istället ökar arbetsbördan för primärvården. Det behöver man också ha med sig i utvecklingen av innovationen.

Ett klassiskt exempel på hur fel det kan bli är när man började med vårdbesök via video. Det är en smart lösning som alla gillar, men till en början satte ersättningsmodellerna käppar i hjulen. För att få ersättning för ett patientmöte behövde det nämligen vara ett fysiskt möte på plats – digitalt räknades inte.

– Vården är komplex. Det är sällan som produktutvecklaren tänkt igenom hela verksamheten och hur en lösning påverkar andra delar. Därför är det viktigt att jobba i team där man hjälps åt att se helheten.

Idéerna finns överallt

Annika Kärnsund ser att det finns ett oändligt behov av innovationer inom hälso- och sjukvården. Det finns helt enkelt inte tillräckligt många händer för att klara framtidens vård – därför är det nödvändigt att tänka nytt och kombinera produktutveckling med nya sätt att göra saker.

Samtidigt konstaterar hon att idéerna finns överallt.

– När vi är ute i verksamheter och pratar innovation så kommer det alltid upp idéer från medarbetarna. Samma sak när vi är ute i företag eller på anhörigträffar, idéer är det ingen brist på, säger hon.

Men resan från idé till färdig innovation är lång, kantad av regelverk, patent, finansiering och utveckling. Till de som bär på en idé och vill ta den vidare tipsar Annika Kärnsund om att kontakta regionens innovationscentrum, om det finns, för att få råd. Alternativt ta kontakt med kommunen eller närliggande region.

Produktutveckling kanske inte intresserar

– Som vårdpersonal är du inte alltid intresserad av att bli produktutvecklare. Men om du inte själv vill ta idén vidare så kan det vara bra att prata med någon och få råd på vägen. Att utveckla idén tillsammans med andra kan vara en bra väg att gå, kanske samarbeta med ett företag som redan finns i branchen?

Annika Kärnsund har nyligen bytt tjänst inom Centrum för innovation, forskning och utbildning och arbetar nu huvudsakligen med forskningsstöd.

– Jag befinner mig nu i andra änden av innovationsprocessen där jag arbetsleder forskningsstödjande personal. Forskningen är ett viktigt led i innovationsarbetet för att sjukhus ska vilja investera i en lösning – att visa att det finns evidens på att lösningen ger den effekt man tänkt sig.

Sex råd: Så tar du din idé vidare

  1. Ta hjälp av innovationsrådgivare. Ta reda på hur det ser ut där du bor. Finns det ett innovationscentrum som kan ge råd och stöd i regionen eller kommunen? Här kan du få hjälp att bolla din idé, men även råd för hur du kan ta den vidare.
  2. Läs på, googla. Hur ser konkurrensen ut? Hur ser behovet ut? Finns det andra eller liknande lösningar?
  3. Ifrågasätt din första lösning. Finns det andra sätt att lösa problemet, eller andra perspektiv du inte tänkt på? Fråga andra hur de tänker?
  4. Teama upp dig. Se till att omge dig med andra, med annan kompetens, erfarenhet och bakgrund.
  5. Testa din idé. Ta fram enkla skisser och modeller, bygg upp scenarier och testa din idé på användare. Finns det saker du inte tänkt på som är viktiga i den fortsatta processen?
  6. Dokumentera allt och se till att börja jobba systematiskt så tidigt som möjligt. Ta stöd av lämpliga Iso-standarder. Det hjälper dig att ha koll på alla parametrar.
Hämtar fler artiklar
Till startsidan