-->

Säkrare återvinning av plast i sikte

Återvinning Återvinning av plast inom vården är en stor utmaning. I ett nytt forskningsprojekt ska IVL ta fram en metod där man på ett säkert sätt kan återvinna plast utan att tumma på säkerheten.

Säkrare återvinning av plast i sikte
Ett nytt projekt ska undersöka hur man kan öka återvinningen av plast inom sjukvården.

Varje år används det över 800 miljoner engångsprodukter inom hälso- och sjukvården. Det mesta av den plasten går i dag till förbränning efter användning.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

I ett nytt forskningsprojekt ska IVL tillsammans med plastproducenten Trioworld ta fram en metod som på sikt innebär att det även går att återvinna klassificerat avfall från sjukvården på ett säkert sätt.

Säkerställa att de klarar kraven

– Det finns en stor potential i att återvinna mer av den plast som används i sjukvården eller i att använda plasten i så kallade stängda loopar, där plastmaterialet används i samma applikation flera gånger och på så sätt behåller materialets kvalitet. Men man behöver säkerställa att de återvunna produkterna är säkra och klarar de hygienkrav som ställs i vården, säger Alexandra Maria Almasi, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet i ett pressmeddelande.

Trioworld har i ett tidigare projekt samarbetat med ett större sjukhus för att utvärdera insamling och återvinning av oklassificerade skyddsförkläden. Projektet samlar in använda skyddsförkläden som sedan går till sortering och nedsmältning för produktion av ny plastfilm och nya skyddsförkläden.

Enligt en livscykelanalys som Trioworld låtit göra kan återvinningen av plastprodukterna minska koldioxidutsläppen med upp till 60 procent.

Standard för sterilisering

Det nya forskningsprojektet bygger vidare på detta arbete. I dialog med externa experter ska IVL ta fram en metod för verifiering av steriliseringsegenskapen i processen då man återvinner plastförkläden.

Tester ska sedan genomföras både i laboratorieskala och på två av Trioworlds anläggningar i Sverige för att fastställa processparametrar som ska ligga till grund för en ny standard för sterilisering.

Tanken är att även andra aktörer inom plastindustrin ska kunna använda metoden och standarden.