Självvald inläggning för barn i Stockholm

Från årsskiftet erbjuder BUP i Stockholm självvald inläggning i slutenvård för barn och ungdom.

Självvald inläggning för barn i Stockholm
Susanne Nordling, MP. Foto: Fredrik Hjerling

-Det är ett sätt att ge patienten kontroll över sin sjukdom och kunna påverka sitt mående. Det har fungerat fantastiskt för vuxna, och vi tror att det kommer att fylla samma funktion för barn, säger Susanne Nordling, (MP) som är ordförande för beredningen för psykiatri och psykisk hälsa i regionen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Självvald inläggning har prövats på flera håll inom vuxenpsykiatrin, särskilt för patienter med självskadebeteende och psykoser.

Patienter med stora förväntade vårdbehov kan skriva ett kontrakt med vården där de får rätt att lägga in sig själva när de känner att de behöver det. I vuxenpsykiatrin har arbetsmetoden lett till färre vårddagar, då patienter upplevt att vetskapen om att de kan lägga in sig skapar en känsla av egenmakt och trygghet som påverkar deras mående positivt. Tidigare studier visar också att akutbesöken och behovet av tvångsåtgärder minskar. Dessutom påverkas personalens bemötande av patienterna positivt.

Målgruppen för självvalda inläggningar inom BUP Stockholmsregionen är främst 13 til 17-åringar. Inläggningarna bör ske i samråd mellan barn, föräldrar och personal.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan