Upphämtning efter pandemin: Färre äldre upplever ensamhet

Äldrevården Det är något färre av de äldre som besväras av ensamhet nu jämfört med pandemiåren. Men jämfört med för tio år sedan har det blivit sämre med det mesta.

Upphämtning efter pandemin: Färre äldre upplever ensamhet
Den upplevda ensamheten har minskat jämfört med förra året. Foto: Adobe Stock

Varje år gör Socialstyrelsen en enkätundersökning bland äldre för att följa upp vad de tycker om äldreomsorgen. Undersökningen går ut till de som är 65 år och äldre och som bor på säbo eller i eget ordinärt boende med hemtjänst.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Sedan starten 2013 har resultaten stadigt pekat nedåt. Nu vänder dock vissa av resultaten uppåt i årets undersökning.

Viss ljusning när det gäller ensamhet

Det har bland annat blivit något lättare för de som bor på särskilt boende för äldre, säbo, att få träffa en sjuksköterska vid behov.

En viss ljusning kan också noteras gällande hur många som besväras av ensamhet.

– Utvecklingen över tid visar på en generellt nedåtgående trend och under pandemiåren blev det ännu sämre. Det kan vara en förklaring till att vi nu ser att det vänder uppåt inom ett par av de områden vi ställt frågor om, säger Michaela Prochazka, äldresamordnare på Socialstyrelsen.

Kvinnor ensammare än män

Trots den ljusning som man kan se jämfört med 2022 är det ändå många som upplever ensamhet. 19 procent av dem som bor på säbo och 12 procent av dem som har hemtjänst svarar att de ofta besväras av ensamhet. Kvinnor anger i högre utsträckning än män att de besväras av ensamhet.

Sett över en tioårsperiod pekar dock det mesta nedåt. Några exempel:

  • Möjligheten att påverka vilken tid hemtjänstpersonalen kommer har minskat, från 61 till 53 procent.
  • Hemtjänstpersonalen kommer oftast eller alltid på avtalad tid har minskat, från 86 procent till 81 procent,
  • Hemtjänstpersonalen meddelar i förväg om tillfälliga förändringar, har minskat från 70 till 61 procent.

Färre med lämplig utbildning

Socialstyrelsen har även undersökt verksamheter som driver hemtjänst och särskilda boenden för äldre. En generell trend är att man i högre utsträckning återupptagit arbetet med att ta fram och följa upp sina rutiner. Något som prioriterades bort under pandemiåren.

Däremot fortsätter den nedåtgående trenden när det gäller andelen personal med lämplig utbildning som arbetar på särskilda boenden för äldre.

– En fortsatt positiv utveckling kan vi dock se när det gäller tillgången till sjuksköterskor på särskilda boenden för äldre. En bidragande orsak till den ökningen kan vara det prestationsbaserade statsbidraget med syfte att öka bemanningen av sjuksköterskor som många kommuner fått, säger Michaela Prochazka.

Socialstyrelsens brukarundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? kan du läsa här.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan