Simulerar och tränar organdonation på dockor

Träning Hur ser processen kring organdonation ut? Under en utbildningsdag möttes studenter och vårdpersonal för att träna sig på hjärndödsdiagnostik.

Simulerar och tränar organdonation på dockor
Sara Elofsson, ST-läkare, var en av dem som deltog i samverkansövningen.

Donationsprocessen är komplex och kräver träning. Under en gemensam utbildningsdag på Kliniskt Lärandecentrum, KLC, vid Högskolan Väst möttes studenter och vårdpersonal för att diskutera och genomföra övningar av organdonation.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vi är, vad vi vet, det första lärosätet som har en sådan här samverkansdag. Vi har planerat den här dagen sedan ett halvår tillbaka, berättar Maria Emilsson, lektor vid Institutionen för Hälsovetenskap vid Högskolan Väst.

Simulerade övningar med dockor

Ett kritiskt moment när det gäller donation är att identifiera donatorer. Därför hölls simulerade övningar med dockor kring hjärnddödsdiagnostik. ST-läkare, undersköterskor och sjuksköterskor från NU-vården tränade ihop med studenter från högskolan.

– Det är bra att praktiskt få utsätta sig för detta och inte bara få teoretisk information och dessutom är det alltid bra att man är blandade personalkategorier med olika erfarenheter, säger Sara Elofsson, ST-läkare inom anestesi och intensivvård.

Värdefullt att öva tillsammans

Nina Uhlin, regionaldonationsansvarig sköterska inom regionen, tycker samverkansdagen med Högskolan Väst är jätteviktigt.

– Det känns jätteroligt att få en hel dag med donation. Donation är en sällanhändelse på våra IVA-avdelningar. Därför är det svårt att bibehålla kunskapen kring organdonation.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan