Små förbättringar kapar livsviktiga minuter

Förbättringsarbete Tiden är avgörande för patienter som får en stroke. Genom smarta förbättringar hoppas nu Karolinska kapa livsviktiga minuter för patienter som är i behov av trombektomi. Inspirationen kommer från Sahlgrenska.

Små förbättringar kapar livsviktiga minuter
Målet med förbättringssatsningen är att kapa tiden för patienter som är i behov av trombektomi. Foto: Adobe Stock

Karolinska universitetssjukhuset i Solna är det sjukhus i Region Stockholm som tar emot patienter som drabbats av stor stroke. Genom åren har flera arbeten gjorts för att snabba upp strokeflödet på Karolinska universitetssjukhuset.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Nytt förbättringsarbete igång

Nu har alltså ett nytt förbättringsarbete startat. Målet är att få ner tiderna från patientens ankomst till angiolab till ljumskpunktion och trombektomistart. Inspirationen kommer från Sahlgrenska.

– Idag tar det 23 minuter från det att patienten kommer hit till angiolab tills vi sticker i ljumsken. I registret för 2020 kunde vi dock se att på Sahlgrenska i Göteborg tar det 13 minuter. Så vi besökte dem för att ta reda på vad de gör snabbare och hur vi kan lära oss av dem, berättar Åsa Kuntze Söderqvist, överläkare ME Neuroradiologi i en artikel på Karolinska universitetssjukhusets webbsajt.

Inspirerade till smarta förändringar

Flera förbättringar kunde de genomföra direkt. Bland annat har de dedikerat ena sidan av patientbritsen för anestesimedarbetarna, medan neurologerna arbetar på andra sidan.

Dessutom har de infört färdiguppdragna läkemedel, vilket underlättar inte minst under jourtid. Förutom läkemedel har de även färdigdukade bord med instrument som behövs vid ingreppet.

Kartlägga varje rörelse i rummet

Nästa steg är att ta fram ett schema för var exakt varje medarbetare i angiosalen ska vara och vad hen ska göra i skarpt läge. Under våren ska de bland annat genomföra simuleringar och kartlägga alla medarbetares rörelser och uppgifter i rummet.

Målet är att kunna effektivisera tiden så tiden från patientens ankomst till angiolab till ljumskpunktion blir tolv minuter.

– Vi vill utmana olika uppgifter som utförs och av vem. Är det rätt person som gör uppgiften idag eller kan flödet optimeras genom att byta arbetsuppgifter med varandra, säger Åsa Kuntze Söderqvist.

Varje minut spelar roll

Trombektomi är ett ingrepp där man drar ut blodproppen med hjälp av tunna verktyg som förs in via blodkärlen. Under 2021 genomförde Karolinska 320 trombektomier, vilket är en ökning med 42 procent från år 2020.

Tiden är livsviktig och snabb behandling är därmed helt avgörande. För varje minuts fördröjning vid trombektomi ökar behovet av rehabilitering med en vecka. För varje 5 minuters fördröjning vid trombektomi kommer 1 av 100 patienter vara beroende av hjälp i det dagliga livet.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan