Nytt centrum ger stöd för forskning kring AI

Artificiell intelligens Artificiell Intelligens och maskininlärning blir allt mer intressant för sjukvården. Nu startar Region Västerbotten ett kompetenscentrum som stöttar klinisk forskning på området.

Nytt centrum ger stöd för forskning kring AI
Nina Sundström och Per Hallberg vid MT-FoU menar att AI och maskininlärning är viktigt i framtiden för många delar av hälso- och sjukvården. Foto: Klas Sjöberg

Artificiell Intelligens och maskininlärning, automatiserad bearbetning av nya eller redan insamlade data, är användbart inom många områden.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Bildanalys är ett exempel på ett område som vuxit snabbt inom AI. Det kan till exempel handla om att analysera röntgenbilder från rutinundersökningar eller som del av en forskningsstudie.

Stöd för forskning inom AI

Region Västerbotten startar nu ett kompetenscentrum som ska fungera som ett stöd för klinisk forskning inom AI och maskininlärning.

– AI och maskininlärning är ett område som växer och det är viktigt att vi är med från start, säger Per Hallberg, avdelningschef på Medicinsk teknik, forskning och utveckling, MT-FoU, vid Region Västerbotten.

Bidrar med teknisk kompetens

Tillsammans med institutionen för strålningsvetenskaper vid Umeå universitet ska MT-FoU med hjälp av strategiska medel bygga upp kompetenscentret som ska stötta hela den norra sjukvårdsregionen.

De verksamheter som söker och beviljas stöd för sin kliniska forskning kan därmed få hjälp av kompetenscentret genom att de bidrar med teknisk kompetens.

Kan stötta ännu fler

MT-FoU arbetar sedan länge med tekniskt stöd till sjukvården och har jobbat med AI-relaterade projekt under de senaste åren. Med det nystartade kompetenscentret hoppas man nu kunna stötta ännu fler.

– AI och maskininlärning blir i framtiden viktigt för verksamheter i hela den norra sjukvårdsregionen, säger Per Hallberg.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan