Testar video som komplement till samtal

Digitalisering Vid olyckor och allvarlig sjukdom kan det vara en fördel för larmcentralen att använda video som ett komplement till samtalet. Sjukvårdens larmcentral i Uppsala är bland de första i landet som testar detta. Och responsen har varit god.

Testar video som komplement till samtal
Larmcentralen i Uppsala är bland de första i landet med att införa video som komplement till samtal. På bilden syns Per Andersson på larmcentralen.

Sjukvårdens larmcentral i Uppsala är bland de första i landet med att införa video som komplement till samtal vid olyckor och allvarlig sjukdom.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Syftet är bland annat säkrare bedömningar av skador och sjukdomstillstånd.

Underlättar bedömningar

– Syftet med videosamtal från olycksplatser eller vid allvarlig sjukdom är att ge sjuksköterskor på larmcentralen kompletterande information som underlättar deras bedömningar och prioriteringar så att drabbade kan få rätt stöd och hjälp. Videon streamas krypterat i realtid. Ingenting lagras för att skydda patienternas integritet, säger David Amour, avdelningschef på Sjukvårdens larmcentral.

Pilotprojektet vid Sjukvårdens larmcentral i Uppsala innebär att personer som ringer angående olyckor och sjukdomstillbud kan acceptera att bli uppkopplade via sms-länk till sjuksköterskor på Larmcentralen. De får då tillgång till kameran i inringarens mobiltelefon.

Bra erfarenheter hittills

Hittills har resultaten varit mycket goda. Att använda video leder bland annat säkrare bedömningar av skador och sjukdomstillstånd.

Planen är därför att ta detta vidare till Sörmland och Västmanland i september.

Satsningen görs i samarbete med Region Sörmland och Region Västmanland, som också ingår i Sjukvårdens larmcentral. Plattformen de använder heter H113 och är utvecklad av stiftelsen Norsk Luftambulanse. Larmcentraler i hela Norge använder den.

FAKTA: Sjukvårdens larmcentral

Larmcentralen i Uppsala arbetar tillsammans med larmcentralerna i Västmanland och Sörmland. De tre samarbetar tillsammans inom en enhet, den första i Sverige som drivs av Regionerna själva. Larmcentralerna har ansvaret för dirigeringen av alla ambulanser i de tre länen och betjänar cirka 930 000 invånare.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan